Rekordhögt söktryck på energi- och klimatrådgivning

Updated:06/رمضان/1444 12:01 مArchived

Det gångna året, med krig i Europa, höga elpriser och lågkonjunktur, inneburit en unik situation för energi- och klimatrådgivningen. Söktrycket på rådgivningens tjänster har varit rekordhögt, en ökning på 81 procent totalt över hela landet. Skåne är ett områdena i landet som tagit emot flest samtal.

Nio av tio genomför åtgärder efter kontakt med kommunens energi- och klimatrådgivare.
Nio av tio genomför åtgärder efter kontakt med kommunens energi- och klimatrådgivare.

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne tog förra året emot drygt 4300 rådgivningar och gjorde 300 utåtriktade aktiviteter.  Frågor om solceller, värme och värmepumpar är vanligast.

Nio av tio rådsökande anger att rådgivningen har eller kommer att leda till energibesparing för dem.

Kommunal energi- och klimatrådgivning ger lokal, opartisk och kostnadsfri rådgivning om energieffektivisering och förnybar energi. Du kan kontakta energi- och klimatrådigvaren via vår e-tjänst eller ringa 044-13 50 00.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.