Lokala BRÅ summerar sommarens händelser

Updated:10/صفر/1443 11:23 صArchived

Sommaren har medfört stora utmaningar, men också kantats av framgångsrika insatser i det trygghetsskapande arbetet. Det konstaterade det lokala drog- och brottsförebyggande rådet, BRÅ, vid första höstmötet, där sommaren summerades.

Sex personer går på Gamlegårdens centrum.
Anna Nordin, Malin Månsson, Radovan Javurek, Sabina Månsson Hultgren, Malin Sjöblom och Martin Thornell är några av deltagarna i det lokala drog- och brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Rådet samlades till ett möte där deltagarna gick igenom händelser och nyheter sedan vårens möte. Bland orosmomenten fanns skottlossning, bränder och skadegörelse, men på den positiva sidan redovisades framgångsrika aktiviteter för barn och ungdomar och goda erfarenheter från den omfattande verksamheten med feriejobb.

Oacceptabelt våld

Den händelse som diskuterades mest var skottlossningen utanför Gamlegårdens centrum där tre personer skadades i början av augusti

–  Våld på öppen gata är fullkomligt oacceptabelt, säger rådets ordförande Radovan Javurek.

Skjutningen kan betraktas som ett bakslag i det arbete som kommun, polis och andra aktörer bedriver för att öka tryggheten och säkerheten i området. Samtidigt gav hanteringen av händelsen prov på aktörernas samlade förmåga att agera för att upprätthålla kvaliteten och tillgängligheten i de samhällsviktiga verksamheterna och att snabbt sätta in trygghetsskapande insatser.

Berörda verksamheter gjorde ett gott arbete där samverkan fungerade väl. Civilsamhället, CSK, biblioteket, Kristianstads fritidsgårdsforum, skola, socialtjänst, polis, ABK med flera samordnade sig och delade korrekt information för att kunna vidta relevanta åtgärder. 

Fokus på unga och droger

Den stora utmaningen framöver är den upplevda otryggheten bland boende på området, både barn och vuxna. Lokala BRÅ:s tidigare fastställda fokus på ungas väg till narkotikarelaterad brottslighet är i högsta grad fortsatt aktuellt.

Sedan tidigare planeras nattvandring på Gamlegården med flera engagerade föreningar, boende och aktörer som ska stötta för en långsiktighet. Bland annat engagerar sig ABK och Länsförsäkringar.

Projekt för samverkan

Arbete och välfärdsförvaltningen har nyligen startat projektet ”Sociala insatser i utsatta områden” som ska minska risken för att barn och unga dras in i eller på annat sätt drabbas av kriminalitet. Projektledare Jonna Persson är förväntansfull men säger också att det kommer ta tid att vända utvecklingen.

– Det finns redan massa bra samverkan, men den behöver förbättras, framförallt på operativ nivå. Skola, socialtjänst och polis tillsammans med de oumbärliga föräldrarna behöver göra mer tillsammans, säger Jonna Persson.

Projektet varar till december 2023, då tanken är att arbetet och kunskapen ska vara implementerad i befintlig verksamhet. Charlottesborg och Gamlegården är fokusområden för projektet.

Flera deltagare i det lokala BRÅ-sammanträdet upplever att fler vuxna i missbruk förekommer. Det är fler som blir omhändertagna för hög berusningsgrad av polisen men även så att aktörerna noterar fler påverkade personer i sina verksamheter och på stan.

Nya linjer mot extremism

Det speciella larmnummer som kommunen har haft för oroliga anhöriga gällande radikalisering och våldsbejakande extremism har utvärderats. Anna Nordin, kommunens samordnare mot våldsbejakande extremism, berättade att det har kommit in mycket få samtal sedan numret öppnades 2017 och därför har det nu stängts. I stället hänvisar kommunen anhöriga till Rädda barnens orostelefon om radikalisering och yrkesverksamma till den stödtelefon som bemannnas av Center mot Våldsbejakande extremism, CVE. Att telefonen stängs betyder inte att arbetet mot extremism nedprioriteras.

– Kommunen arbetar i linje med vad CVE förordar, att vi varje vecka skapar en lägesbild där även demokratistörande aktiviteter och händelser rapporteras in. Tidigare har kommunen, liksom många andra kommuner, endast haft en handlingsplan men nu arbetar vi också med gemensam lägesbild, säger Anna Nordin.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.