Lägsta punkten sticker upp

Updated:10/شعبان/1442 03:48 مArchived

Sedan början av 1990-talet har Kristianstad pekats ut som den plats som har Sveriges lägsta punkt. Nu finns krafter i Sölvesborg som vill utmana med nya mätningar. Lägsta punkten har stuckit upp i medierna, men kommunalrådet Pierre Månsson vill hellre lyfta andra höjdpunkter med Kristianstad.

Pierre Månsson låter inte alltför bekymrad över risken att mista statusen som Sveriges lägsta punkt i intervjun med P4 Extras flygande reporter Lasse Persson.
Pierre Månsson låter inte alltför bekymrad över risken att mista statusen som Sveriges lägsta punkt i intervjun med P4 Extras flygande reporter Lasse Persson.

Sedan gammalt har det varit lite gnabb mellan Blekinge och Skåne om var Sveriges lägsta naturliga punkt på torra land egentligen ligger. I början av 1990-talet avgjorde en mätning att den torrlagda Nosabysjöns lägsta punkt är ett par decimeter lägre än bottnen i den torrlagda sjön Vesan vid Sölvesborg. Den gången mättes nivån till -2,41, men efter övergången till det nya officiella höjdsystemet RH 2 000 har nivån räknats om till 2,32.

Platsen för lägsta punkten, en bit innanför CircleK-macken och solcellsparken invid motorvägen vid Kristianstadsinfarten, fick 1992 en liten utställning som illustrerar hur det är att befinna sig på sjöbottnen. Den räknas som en av Kristianstads Vattenrikes 22 besöksplatser. En del turister har hittat till platsen genom åren – en särskild kategori är de som har varit på toppen av Kebnekaise och sedan vill fotografera sig vid motpolen.

Nu har lägsta punkten fått ett uppsving i nyhetsflödet efter att några blekingar vill få en ny mätning till stånd. Redan vid förra mätningen konstaterades att marken i Sölvesborg verkar fortsätta sjunka medan Kristianstadsmarken ligger kvar på samma nivå. Det kan alltså tänkas att Vesans botten efter 30 år har hamnat lägre.

- Om de mäter och får ett annat resultat så lämnar vi över och gratulerar. Vi har så mycket annat i Vattenriket som erbjuder större naturupplevelser för besökarna, så lägsta punkten är nog mest en grej för kalenderbitare, konstaterar kommunalrådet Pierre Månsson (L).

När P4 Extras flygande reporter Lasse Persson stannade till för att göra ett inslag med kommunalrådet på sin Skånetur på tisdagen var stämningen hög på Lägsta punkten. Särskilt när reportern lämnade över en säck jord för att hjälpa Kristianstad att höja sig en bit till.

I radioinslaget från Kristianstad i eftermiddagsprogrammet med Erik Blix tog Pierre Månsson i stället chansen att lyfta fram andra höjdpunkter från Kristianstad, som Vattenriket och elitidrottslagen KDFF och IFK Kristianstad.

Han lyfte samtidigt fram det viktigaste med lägsta punkten, nämligen att den ger en påminnelse om Kristianstads ambivalenta förhållande till vatten.

- Vattnet är vår största tillgång och vårt största hot i Kristianstads kommun, förklarade han för radiolyssnarna i landet.

Den låga punkten i Kristianstad existerar på grund av att en hel sjö sänktes på 1860-talet när invånarna ville ha mer jordbruksmark. Den engelske ingenjören John Nun Milner hade idén om att bygga en vall mot Hammarsjön och pumpa bort vattnet från Nosabyviken. Efter många turer och motgångar lyckades projektet, men sedan dess har Kristianstad levt med den ständiga kampen att hindra vattnet från att återta sitt ursprungliga område.

Med klimatförändringar och förändrade vattenstånd har invallningen blivit en allt större utmaning.

Den gamla Hammarslundsvallen från 1800-talet har byggts på och byggts till i omgångar och nu måste det göras igen för att skydda Kristianstad mot framtida högvattennivåer. Den nya vallen, som ska ligga innanför de tidigare vallarna mot Hammarsjön ska stå färdig om fem-sex år och beräknas kosta ca 300 miljoner. Dessutom ska den kompletteras med en ny pumpstation med fördubblad kapacitet vid Pynten som beräknas kosta omkring 150 miljoner.

Hela vallsystemet mot Hammarsjön och Helge å ska de kommande årtiondena byggas ut och den totala kostnaden beräknas bli över en och en halv miljard kronor.

Två män i naturen
 P4 Extras reporter Lasse Persson hade med sig en säck jord och ville hjälpa kommunalrådet Pierre Månsson att höja lägsta punkten och överlämna utmärkelsen till Blekinge.
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.