Kommunen stöttar företag med nya åtgärder

Updated:27/رجب/1442 02:12 مArchived

Kristianstads kommun har sedan tidigare satt in ett antal stödåtgärder riktade mot näringslivet för att lindra effekten av pandemins restriktioner. Nu utökas stödpaketet med sänkta P-avgifter, uppskjuten fakturering och ny omgång med hyresreduktion.

En grupp människor framför rådhuset.
Oppositionsrådet Anders Tell (S), kommunalrådet Peter Johansson (M), näringslivschefen Tina Gunnarsson och kommunalrådet Pierre Månsson (L) redovisade de nya stödåtgärderna för Kristianstadsbladets och Radio P4 Kristianstads reportrar i regnvädret på Stora torg.

Vid en coronasäkrad men regnig pressträff på Stora torg presenterade kommunstyrelsens presidium, med kommunalråden Pierre Månsson (L), Peter Johansson (M) och oppositionsrådet Anders Tell (S), tillsammans med näringslivschefen Tina Gunnarsson de nya insatser för företag som de har enats om. Ännu återstår formella beslut i nämnder och fullmäktige, men de vill att alla berörda så snabbt som möjligt ska få veta vilka förutsättningar som gäller.

Sänkta parkeringsavgifter i centrum, uppskjuten fakturering av tillsynsavgifter och ny period med hyresreduktion för utsatta branscher är några av de nya åtgärder som läggs fram för beslut.

Väldigt, väldigt tufft

– Vi ska ha klart för oss att många företag har det väldigt, väldigt tufft och hänger på en skör tråd efter ett helt år med coronasmittan. Det har varit ett starkt önskemål från handlare och fastighetsägare i centrum att hitta en parkeringslösning som underlättar för handeln. Vi har utgått från Kristianstad Citys förslag och sänker avgiften till en krona för första timmen på de mest centrala parkeringarna, säger kommunalrådet Pierre Månsson (L).

Begränsade möjligheter

Kommunalrådet Peter Johansson (M) konstaterade att en kommun enligt lagar och regler har begränsade möjligheter att gå in med stöd till näringslivet och att det är viktigt att staten tar det ansvaret. Kommunen vill ändå bidra med de insatser som är möjliga att göra.

– Vi har många företag som hanterar livsmedel i vår kommun och vi vet att i synnerhet restaurangerna har det väldigt kärvt just nu. Vi väljer därför att hålla inne de årliga fakturorna för livsmedels- och alkolholtillsyn till hösten, när läget förhoppningsvis har ljusnat. Det finns lagliga begränsningar för möjligheten att efterskänka avgifter, men i höst ska vi utvärdera om det finns skäl och möjligheter att göra någonting åt avgifterna för tillsynen av serveringstillstånd, säger Peter Johansson.

Brett samförstånd

Oppositionsrådet Anders Tell (S) underströk värdet av att de politiska partierna i kommunen har agerat i brett samförstånd i alla de frågor som rört pandemin och dess konsekvenser.

– Verksamheterna har drabbats hårt av restriktionerna. Det är bekymmersamt, inte minst med tanke på att restaurang och handel är branscher som skapar arbetstillfällen för många unga människor. Vi tycker det är bra att regeringen än en gång öppnar möjligheten till hyresreduktion, för vi vet att det var uppskattat och betydde mycket bland annat för restaurangerna förra året, säger oppositionsrådet Anders Tell (S).

Omkring 50 företag som är hyresgäster i kommunala lokaler kan ansöka om hyresnedsättning, bland annat Bånken, Arenarestaurangen och Club House på Kristianstads fotbollsarena.


Åtgärdspaket

De åtgärder som redovisades var:

Sänkt P-avgift i city

Parkeringsavgiften i stadskärnan är idag 12 kronor per timme (den röda taxezonen). Från och med den 1 maj 2021 är avsikten att parkeringsavgiften ska sänkas till 1 krona för den första timmen, för att sedan vara 12 kronor per timme för påföljande parkerad tid på de parkeringar i den röda zonen som är skyltade som 2-timmarsparkeringar.

Den nya avgiften gäller 1 maj 2021 – 30 april 2022, under förutsättning att beslut tas i kommunfullmäktige den 12 april.

Observera att parkeringen på Södra Kasernområdet inte är kommunal och att avgifterna i kommunens övriga taxezoner är oförändrade.

Läs mer om parkering i Kristianstad och se karta över området som är aktuellt för enkronasparkering på parkeringssidan här på webbplatsen.

Hyresreducering i utsatta branscher

Kristianstads kommun ger hyresgäster i utsatta branscher halverad hyra för första kvartalet 2021, precis som under våren 2020. Då berördes strax under 50 hyresgäster, ungefär lika många är berörda den här gången.

Regeringen har aviserat en ny stödperiod med rabatterad hyra för hyresgäster i utsatta branscher. Stödet utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 januari till 31 mars 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. I övrigt följer hyresstödet den tidigare konstruktionen.

Tanken är att stödet ska komma på plats så snart som möjligt, men då det handlar om statsstöd måste satsningen först godkännas av EU-kommissionen.

Uppskjuten fakturering av tillsyn

Externa fakturor för tillsynen av livsmedel och serveringstillstånd debiteras först till hösten, i stället för i början av året, som normalt sker.

Efter sommarsäsongen kommer en översyn att göras av tillsynsavgifterna för serveringstillstånd. En utvärdering av avgifterna för 2021 ska ske innan debitering utgår.

Avgiftsfria uteserveringar

Före årsskiftet beslutades att restauranger och caféers uteserveringar blir avgiftsfria under hela 2021. Avgiftsfritt innebär att kommunens kostnad tas bort för ytan som restaurangerna använder för uteserveringar.

Om förutsättningar på platsen finns, innebär det även att restaurangerna kan förnya sina tillstånd med luftigare möblering på större yta utan att det medför en högre kostnad. De som ansöker om utökad yta måste meddela det både i en ny polistillståndsansökan och i sina andra eventuella tillstånd (alkoholtillstånd, livsmedelshantering etc.). Läs mer på sidan om uteserveringar här på webbplatsen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.