Försvarsmakten övar 18-28 oktober

Updated:12/ربيع الأول/1443 03:13 مArchived

Mellan den 18-28 oktober 2021 övar den svenska marinen i östersjöområdet utmed Sveriges öst- och sydkust. Samtidigt övar flygvapnet med helikoptrar och stridsflygplan.

Visbykorvetterna kommer att öva tillsammans med finska ytstridsfartyg. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Visbykorvetterna kommer att öva tillsammans med finska ytstridsfartyg. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Totalt deltar omkring 2 200 personer i övningen. Ett 20-tal större stridsfartyg, korvetter, minröjningsfartyg, stödfartyg och ubåtar deltar tillsammans med stridsbåtar och bevakningsbåtar. I övningarna deltar också Finland, som kommer att ha delar av flygvapnet och åtta fartyg på plats.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.