Återgång till närundervisning i skolorna

09/جمادى الثانية/1442 10:00 صArchived

Vårterminen inleddes med undervisning på distans för såväl gymnasieeleverna som högstadieeleverna. Nu planeras för successiv återgång för till närundervisning helt i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Successiv återgång till närundervisning.
Successiv återgång till närundervisning.

Vårterminen började med fjärrundervisning för kommunens alla högstadieskolor med inrådan från Smittskydd Skåne, då smittspridningen i regionen var stor. Men nu finns en liten ljusning:

– Från och med måndag kan vi enligt Smittskydd Skåne arbeta för att successivt återgå till närundervisning, vilket naturligtvis är det allra bästa, säger utbildningschef Kenth Olsson.

Den successiva återgången innebär att årskurs 9 återgår till närundervisning på onsdag, 27 januari. Årskurs 7 återgår till närundervisning veckan därpå och slutligen veckan därefter kommer eleverna i årskurs 8 tillbaka.

– Niorna behöver ges förutsättningar för sina gymnasiestudier och de kämpar med sina slutbetyg, därför släpper vi tillbaka dem först. Och att det sedan blir sjuorna är för att de yngst och har störst behov av tryggheten i skolan, förklarar Kenth Olsson.

Om det innebär att samtliga elever på högstadieskolorna är tillbaka i närundervisning om tre veckor är för tidigt att sia om:

– Vi följer nogsamt utvecklingen och reviderar våra beslut efter de myndigheters rekommendationer som vi har att rätta oss efter, menar utbildningschefen.

Kommunala gymnasieskolan

Under hösten har tvåor och treor på gymnasiet växelvis haft distansundervisning för att minska trängseln både i skolan och i kollektivtrafiken. De fick sedan sluta sin hösttermin helt på distans och börja våren likadant på rekommendationer av Folkhälsomyndigheten.

– Nu har Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation förlängts men justerats. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021, berättar Mattias Olsson, skolchef för gymnasieskolorna och vuxenutbildningen.

Till detta kom Smittskydd Skånes rekommendation om att återgången ska ske successivt där de skånska gymnasieskolorna de kommande veckorna inte bör ha mer än en tredjedel av eleverna inne på skolan samtidigt.

Mattias Olsson berättar vad det kommer att innebära för gymnasieeleverna i de kommunala skolorna:

– Jag har beslutat att vi fortsätter med distansundervisning även vecka 4. Sedan kommer en årkurs i taget ha närundervisning fram till vecka 8 då det är sportlov. Detta under förutsättning att ingen ny rekommendation kommer under tidsspannet. Sedan behöver ett nytt beslut tas.

Introduktionsprogrammen, Individuellt alternativ och Språkintroduktion samt gymnasiesärskolan ska liksom tidigare inte ha undervisning på distans. Undantag från beslutet kan förekomma vad gäller vissa program.

Fortsättningsvis ges möjlighet för eleverna att hämta ut lunch under de perioder de har undervisning på distans.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.