"Företagsklimatet är ett prioriterat arbete"

Updated:15/صفر/1443 02:16 مArchived

Tillgången på kompetens har blivit bättre, liksom hur företagen upplever attityden från kommunpolitikerna. Men annars innebär årets ranking av företagsklimatet i landets kommuner ytterligare ett litet tapp för Kristianstad, som nu ligger på plats 199.

Kristianstads kommun ligger i år på plats 199 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Det är ett tapp med åtta placeringar jämfört med 2020.
Kristianstads kommun ligger i år på plats 199 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Det är ett tapp med åtta placeringar jämfört med 2020.

Under onsdagen presenterades Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Kristianstads kommun tappar åtta placeringar jämfört med fjolårets ranking och ligger nu på plats 199 av landets 290 kommuner. Det är en stor skillnad jämfört med Insiktsmätningarna, som mäter nöjdheten hos de företag som faktiskt haft ett ärende i kommunen – där ligger Kristianstad bland landets främsta kommuner i nöjdheten med företagsklimatet.

- Det är en märklig diskrepans mellan dessa två undersökningar, som vi nu haft i flera år. Vi har inte riktigt lyckats utröna varför skillnaden är så stor, säger Tina Gunnarsson, näringslivschef.

Hon fortsätter:

- Men vi tar frågan på stort allvar: Vi jobbar på flera olika plan för att skapa ett bättre företagsklimat i kommunen, och vill gärna ha en dialog med företagen i detta arbete. Företagarna får gärna ta kontakt och prata med mig så att vi bättre kan möta deras behov. Vi har under våren haft en dialog med Svenskt Näringsliv där bland annat tittar på goda exempel i andra kommuner som vi kan ta efter. När jag varit ute och träffat företag så ser jag att det börjar att ljusna efter pandemin, även hos branscher som gått sämre börjar det att släppa.

Precis som i fjolårets ranking är trygghetsfrågan central i Kristianstad. Kommunen ligger i botten bland landets kommuner i upplevd otrygghet.

– Det är en fråga som vi alltid brukar ta upp när vi träffar företag, men det är svårt att få svar om vad det konkret handlar om och ifall det är vi eller någon annan myndighet som kan påverka. Vi vill att alla ska känna sig trygga på sitt företag och ska i oktober ha ett dialogmöte med Svenskt Näringsliv och företag för att ta grepp om frågan, säger Tina Gunnarsson.

Årets resultat innebär också förbättringar inom vissa områden. Bland annat upplever företagen att tillgången på kompetens förbättrats samt att kommunpolitikernas attityder gentemot företagande har förbättrats.

 

Plan framåt för att förbättra näringslivsklimatet

 • Utveckla kommunens företagsservice genom projektet Förenkla Helt Enkelt 2.0.
 • Att företagen använder sig av företagslotsen när man vänder sig till kommunen – som letar rätt på rätt kompetens inom kommunen, så slipper företagen ringa runt
 • Planerar ett dialogmöte med Svenskt Näringsliv, kopplat till tryggheten för våra företag.
 • Haft workshop med Svenskt Näringsliv för att få till oss goda exempel som kan appliceras i Kristianstads kommun.
 • Dialog med näringslivet – företagen uppmanas att man ska kontakta näringslivschef, så kommer hon gärna ut och för en dialog.
 • Företagsbesök varje vecka för att få en bild av företagens upplevelser.
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.