Lättläst: Klaga på ett beslut

Du kan klaga på ett beslut som kommunen har tagit. Detta kallas för överklaga.

Om du inte är nöjd med ett beslut
kan du klaga.

Du har 3 veckor på dig att klaga
från det att du fått ett beslut.

Du överklagar till den förvaltning och nämnd
som tagit beslutet.

Rör beslutet om du ska få hjälp eller stöd
ska du skriva ett brev till kommunens omsorgsnämnd.

Du skickar brevet till:
Kristianstads kommun
Omsorgsförvaltningen
Myndighetsenheten
291 80 Kristianstad

I brevet ska du skriva
vilket beslut du inte är nöjd med.

Biståndshandläggaren bestämmer
om ditt beslut ska ändras.

Beslutet skickas vidare till Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten undersöker om ditt beslut ska ändras.

Tillbaka

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.