Lättläst: Vård och omsorg

Kristianstads kommun vill ge dig möjlighet att leva ett gott liv efter dina förutsättningar.

Kommunen ger vård och omsorg till äldre.
Vi ger också  stöd och service
till personer med funktionsnedsättning.

Du kan få hemtjänst i ditt hem.
Då får du hjälp med det du behöver
för att kunna bo kvar hemma.

För dig som har stora behov av vård och omsorg
finns det olika platser att bo på. 

Det finns även andra sorters stöd för dig 
Till exempel trygghetslarm, dagverksamheter 
och mötesplatser.

Du ska prata med en biståndshandläggare
för att få stöd.
Ring till kommunens medborgarcenter
på telefonnummer 044-13 50 00.

Säg att du vill prata med en biståndshandläggare.
Tala om var du bor och hur gammal du är.
Medborgarcenter kopplar dig till rätt person.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.