Lättläst: Stöd och hjälp

Om du har problem kan du får hjälp och stöd från kommunen.

Du kan få hjälp om du eller någon i din familj
använder droger.

Du kan få hjälp om du har stora skulder
och inte kan betala alla skulderna.

Du kan få hjälp om du inte har tillräckligt med pengar
för att betala hyran för din bostad eller köpa mat.
Det kallas för socialbidrag eller försörjningsstöd.

Du kan få hjälp om någon slår dig,
hotar dig
eller på annat sätt är elak mot dig.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.