Lättläst: Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för att äldre och personer med funktionsnedsättning får hjälp.

Vi ansvarar för stöd till äldre personer,
personer med funktionsnedsättning
och personer som behöver hjälp i hemmet.

Tjänstepersonerna arbetar på
förvaltningen som heter omsorgsförvaltningen.

Tillbaka

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.