Lättläst: Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för förskola och skola.

Vi ansvarar för att barn och vuxna
ska kunna gå i skola och få utbildning.

Vi har hand om förskola,
skola, gymnasieskola
och utbildning för vuxna.

Tjänstepersonerna arbetar på
förvaltningen som heter
barn- och utbildningsförvaltningen. 

Tillbaka

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.