Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige

Söndag den 11 september är det allmänt val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen startar den 24 augusti. Kommunen ansvarar för att genomföra valet, till exempel att se till att det finns röstmottagare och platser där du kan rösta.

Rösta på valdagen

På valdagen röstar du i den vallokal som står angiven på ditt röstkort. Alla vallokaler har öppet klockan 8–20 på valdagen. Du behöver inte ha ditt röstkort med dig men du måste kunna visa vem du är. Detta genom att antingen visa giltig id-handling, vara känd av den som tar emot din röst eller att någon annan kan intyga din identitet.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.