Torgny Holmberg (SD)

Political party
Sverigedemokraterna
Duties
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare