Solveig Andersson (ALTBR)

Political party
Alternativet i Bromölla
Duties
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare