Maria Linde Strömberg (M)

Political party
Moderaterna
Duties
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ledamot
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnds arbetsutskott, Ersättare