Christina Silverbern (M)

Political party
Moderaterna
Duties
Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Ledamot
Kommunfullmäktige, Ledamot
Place of residence
Åhus