Konstkommittén

Konstkommittén är ett utskott till kultur- och fritidsnämnden för att hantera konstfrågorna i Kristianstads kommun.

Senaste reglementet fastställdes i kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19 och finns att läsa i sin helhet under relaterad information.

Där finns också att läsa om vilka rutiner som gäller för inköp av ej byggnadsanknuten konst.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.