Kommunstyrelsens personalutskott

Personalutskottet har det politiska ansvaret att initiera och genomföra åtgärder för att trygga kommunens personalförsörjning. Det innebär att vi bland annat tar beslut i frågor som rör arbetsmiljö. I personalutskottet finns fem ledamöter och fem ersättare.

Personalutskottet har det politiska ansvaret att initiera och genomföra åtgärder för att trygga kommunens personalförsörjning. Det innebär att vi bland annat tar beslut i frågor som rör kollektivavtal och arbetsmiljö. I personalutskottet finns fem ledamöter och fem ersättare.

Ledamöter och ersättare

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.