Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Man skulle kunna kalla det kommunens "riksdag". Fullmäktige tar bland annat beslut om budget, skatt, större utbyggnadsplaner och investeringar.

Kommunfullmäktige i Kristianstad samlas oftast första tisdagen i månaden i sessionssalen i Rådhus Skåne.
Kommunfullmäktige i Kristianstad samlas oftast första tisdagen i månaden i sessionssalen i Rådhus Skåne.

Vart fjärde år väljer invånarna i Kristianstads kommun vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det hålls allmänna val i Sverige. I Kristianstad består fullmäktige av 65 folkvalda ledamöter. 

Det är kommunfullmäktige som anger mål och riktlinjer för hela kommunens verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om

 • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • Detaljplaner och översiktsplaner
 • Större investeringar
 • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och utskott
 • Val av revisorer
 • Motioner (förslag från en politiker eller grupp av politiker) och medborgarförslag.

Kom till ett fullmäktigemöte

Fullmäktige sammanträder som regel andra eller tredje tisdagen i varje månad kl. 13:00 utom under sommarmånaderna. När budgeten ska beslutas tar mötet längre tid och börjar redan kl. 9.00.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för alla och det går bra att komma till sessionssalens läktare i Rådhus Skåne för att följa mötet. Du kan också följa mötet direkt via webben.

Direktsändningar från kommunfullmäktige

Efter mötet publiceras sammanfattande texter.

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidum består av ordförande Bo Silverbern (M), 1:e vice ordförande Anders Svensson (S) och 2:e vice ordförande Lena Holst (C). De ansvarar för att planera och organisera arbetet i fullmäktige samt kalla till och leda mötena.

Ledamöter och ersättare 2018-2022

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.