Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämnden har ett arbetsutskott, vars uppdrag är att förbereda ärenden för hantering i nämnden.

Ledamöter och ersättare

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.