Kommunfullmäktige 2018-10-09

Här kommer du att kunna följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 9 oktober 2018.

   

 

                                                                                                                                                                        

   

Ärenden

   
   

 

   
  

Nr

  
  

 

  
  

 

  
  

1

  
  

Anmälan om ersättare

  
  

 

  
  

2

  
  

Upprop

  
  

 

  
  

3

  
  

Val av justerare

  
  

 

  
  

4

  
  

Delgivningar

  
  

 

  
  

A

  
  

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f §    Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut - omsorgsnämnden
  
  

  
  

 

  
  

5

  
  

Informationer

  
  

 

  
  

6

  
  

Eventuella valärenden

  
  

 

  
  

7

  
  

Delårsrapport januari-augusti 2018

  
  

 

  
  

8

  
  

Parkeringsnormer för Kristianstads kommun

  
  

 

  
  

9

  
  

Strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

  
  

 

  
  

10

  
  

Utvidgning av verksamhetsområden för allmänna    vattentjänster

  
  

 

  
  

11

  
  

Revidering av riktlinje för kommunalt partistöd i    Kristianstads kommun

  
  

 

  
  

12

  
  

Redovisning av lokalt partistöd för år 2017

  
  

 

  
  

13

  
  

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och    obesvarade medborgarförslag

  

 

  
  

 

  
14     

Motion - Inför Lag Om Valfrihetssystem (LOV) på    servicetjänsterna städ och tvätt som idag utförs av personal inom    hemtjänsten

  
  

 

  
  

15

  
  

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och    medborgarförslag

  
  

 

  
  

16

  
  

Ledamöternas frågestund

  
  

 

  

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2018-10-01

Kristianstad 2018-09-26

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.