Kommunfullmäktige 2021-10-19

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 19 oktober 2021.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Revisionsrapport Uppföljande granskning av överförmyndarnämndens verksamhet

 

B

Länsstyrelsen Skåne – Ny ledamot/ersättare för ledamot i Kommunfullmäktige efter Ewa Jakobsen (M)

 

C

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-29 – Svar på revisionsrapport uppföljning - trygga köp

 

5

Eventuella valärenden

 

6

Delårsrapport januari-augusti 2021

 

7

Valdistriktsindelning inför valet 2022

 

8

Valkretsindelning inför valet 2022

 

9

Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2022

 

10

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

 

11

Motion - Utred och ta fram en modell i likhet med Bostad först för våldsutsatta

 

12

Interpellation - Tystnadskultur i Kristianstads kommun?

 

13

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

14

Ledamöternas frågestund

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.