Kommunfullmäktige 2019-01-15

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 15 januari 2019.

                                                                                                       

   

Ärenden

   
   

 

   
  

Nr

  
  

 

  
  

 

  
  

1

  
  

Fastställande av    dagordning

  
  

 

  
  

2

  
  

Anmälan om    ersättare

  
  

 

  
  

3

  
  

Upprop

  
  

 

  
  

4

  
  

Val av justerare

  
  

 

  
  

5

  
  

Delgivningar

  
  

 

  
  

A

  
  

Protokoll Svea hovrätt Detaljplan för Maglehem 23:71, del    av och Maglehem 23:85, Rigeleje camping,
   Degeberga sommarby nu fråga om prövningstillstånd mål nr P 9944-18

  
  

 

  
  

B

  
  

Laga kraft bevis för detaljplan för Maglehem 23:71, del    av och Maglehem 23:85, Rigeleje camping BN 08-15

  
  

 

  
  

C

  
  

Länsstyrelsens protokoll ny ledamot efter Sven-Ove    Reimers (SD)

  
  

 

  
  

D

  
  

Länsstyrelsens protokoll ny ledamot i Kommunfullmäktige    efter Emma Bruce (S)

  
  

 

  
  

E

  
  

Länsstyrelsens protokoll ny ledamot i Kommunfullmäktige    efter Per Einarsson (KD)

  
  

 

  

                                                                                                                                          

  

F

  
  

Länsstyrelsens protokoll ny ledamot i Kommunfullmäktige    efter Maria Malmer Stenergard (M)

  
  

 

  
  

G

  
  

Svea hovrätts slutligt beslut avseende överklagat beslut    från Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2018-09-28 i    mål nr P 1861-18 mål nr P 9677-18

  
  

 

  
  

H

  
  

Laga kraftbesked för detaljplan för Bajonetten 3, 4, 5    och 6 BN 14-2897

  
  

 

  
  

6

  
  

Informationer

  
  

 

  
  

7

  
  

Val av ledamöter,    ersättare och revisorer i Kristianstads kommunföretag AB

  
  

 

  
  

8

  
  

Val av ordförande    och vice ordförande i Kristianstads kommunföretag AB

  
  

 

  
  

9

  
  

Val av ledamöter,    ersättare och revisorer i Kristianstads Industribyggnads AB

  
  

 

  
  

10

  
  

Val av ordförande    och vice ordförande i Kristianstads Industribyggnads AB

  
  

 

  
  

11

  
  

Val av ledamöter,    ersättare och revisorer i AB Kristianstadsbyggen

  
  

 

  
  

12

  
  

Val av ordförande    och vice ordförande i AB Kristianstadsbyggen

  
  

 

  
  

13

  
  

Val av ledamöter,    ersättare och revisorer i AB Allön

  
  

 

  
  

14

  
  

Val av ordförande    och vice ordförande i AB Allön

  
  

 

  
  

15

  
  

Val av ledamöter,    ersättare och revisorer i Specialfastigheter i Kristianstad AB

  
  

 

  
  

16

  
  

Val av ordförande    och vice ordförande i Specialfastigheter i Kristianstad AB

  
  

 

  
  

17

  
  

Val av ledamöter,    ersättare och revisorer i C4     Parkerings AB

  
  

 

  
  

18

  
  

Val av ordförande
   och vice ordförande i C4 Parkerings AB

  
  

 

  
  

19

  
  

Val av ledamöter,    ersättare och revisorer i C4 Energi AB

  
  

 

  
  

20

  
  

Val av ordförande    och vice ordförande i C4 Energi AB

  
  

 

  

                                                                                                                                           

  

21

  
  

Val av ledamöter,    ersättare och revisorer i C4 Elnät AB

  
  

 

  
  

22

  
  

Val av ordförande    och vice ordförande i C4 Elnät AB

  
  

 

  
  

23

  
  

Val av ledamöter,    ersättare och revisorer i Kristianstads Biogas AB

  
  

 

  
  

24

  
  

Val av ordförande    och vice ordförande i Kristianstads Biogas AB

  
  

 

  
  

25

  
  

Val av ledamöter,    ersättare och revisorer i Kristianstads Renhållnings AB

  
  

 

  
  

26

  
  

Val av ordförande    och vice ordförande i Kristianstads Renhållnings AB

  
  

 

  
  

27

  
  

Val av ledamöter    och ersättare i Åhus Hamn & Stuveri AB

  
  

 

  
  

28

  
  

Val av vice    ordförande i Åhus Hamn & Stuveri AB

  
  

 

  
  

29

  
  

Val av ledamöter,    ersättare och revisor i Kristianstads Airport AB

  
  

 

  
  

30

  
  

Val av ordförande    och vice ordförande i Kristianstads Airport AB

  
  

 

  
  

31

  
  

Eventuella övriga    valärenden

  
  

 

  
  

32

  
  

Särskilt    investeringsbidrag för Torsebrobadet

  
  

 

  
  

33

  
  

Tomtpris i Everöd

  
  

 

  
  

34

  
  

Detaljplan för    Ugerups Säteri 3:2 m fl i Nöbbelöv BN 15-1254

  
  

 

  
  

35

  
  

Motion - Utred    skiftande skolgång i Kristianstads kommun

  
  

 

  
  

36

  
  

Motion - Senare    skolstart för bättre skolresultat

  
  

 

  
  

37

  
  

Motion - En    levande stad - utveckla norr

  
  

 

  
  

38

  
  

Motion - Program    för ett levande centrum

  
  

 

  

 

  

39

  
  

Eventuella    motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

  
  

 

  
  

40

  
  

Ledamöternas    frågestund

  
  

 

  

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad från och med 2019-01-07.

Kristianstad 2019-01-02

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.