Sammanträdeskalender

Här presenteras de planerade sammanträdesdagarna 2023 för nämnder och styrelser månad för månad. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Gå direkt till en månad
Januari Juli
Februari Augusti
Mars September
April Oktober
Maj November
Juni December

 

Januari månads möten
Nämnd Datum Tid
Kommunfullmäktige 10 Inställt
Kommunstyrelsen 25 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 11, 18
Informationsmöte: 11
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 16 08.30
Arbete och välfärdsnämnden 2, 26 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 9 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 30 08.30
Byggnadsnämnden 24 Heldag
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen 25 08.30
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 26 Heldag
Omsorgsnämnden 12 Heldag
Räddningsnämnden 18 11.30
Tekniska nämnden 26 13.00
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---
Överförmyndarnämnden 19 13.00

 

Februari månads möten
Nämnd                                                  Datum Tid
Kommunfullmäktige 7       13.00
Kommunstyrelsen 15 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 1, 8
Informationsmöte: 1
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 6 08.30
Arbete och välfärdsnämnden 23 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 6 Heldag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 28 13.00
Byggnadsnämnden 28 13.00
Gemensamma nämnden 9 14.30
Kommunrevisionen 22 08.30
Kultur- och fritidsnämnden 2 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden 15 Heldag
Räddningsnämnden 1 11:30
Tekniska nämnden --- ---
Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---
Överförmyndarnämnden 23 09:00

 

Mars månads möten
Nämnd                                                   Datum                               Tid
Kommunfullmäktige 7 Inställt
Kommunstyrelsen 22 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 8, 15
Informationsmöte: 1, 29
Informationsmöte: 15

10.00
10.00
13.30

Kommunstyrelsens personalutskott 13 08.30
Arbete och välfärdsnämnden 30 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 6 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 28 08.30
Byggnadsnämnden 28 13.00
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen 8, 22 08.30
Kultur- och fritidsnämnden 9 13.00 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2 13.30
Omsorgsnämnden 15 13.00
Räddningsnämnden 8 11.30
Tekniska nämnden 2, 30 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 1 13.30
Överförmyndarnämnden 16 Heldag

 

April månads möten
Nämnd                                                 Datum                              Tid
Kommunfullmäktige 11 13.00
Kommunstyrelsen 26 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 5, 19
Informationsmöte: 19
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 17 08.30
Arbete och välfärdsnämnden 27 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 4 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 25 08.30
Byggnadsnämnden 25 13.00
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen --- ---
Kultur- och fritidsnämnden 20 13.00 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 20 13.30
Omsorgsnämnden 19 13.00
Räddningsnämnden 5 11.30
Tekniska nämnden 27 13.00
Valnämnden --- --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd ---                                      ---
Överförmyndarnämnden 20 13.00

 

Maj månads möten
Nämnd                                                        Datum                                   Tid
Kommunfullmäktige                                  9 Inställt
Kommunstyrelsen 31 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 10, 24
Informationsmöte: 3
Informationsmöte: 24
10.00
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 15 08.30
Arbete och välfärdsnämnden 25 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 2 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 30 08.30
Byggnadsnämnden 23 Heldag
Gemensamma nämnden 25 14.30
Kommunrevisionen 3, 17 08.30
Kultur- och fritidsnämnden ---  --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 25 Heldag
Omsorgsnämnden 17 13.00
Räddningsnämnden --- ---
Tekniska nämnden 25 Heldag
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---
Överförmyndarnämnden 24 13.00

 

Juni månads möten
Nämnd                                                  Datum                               Tid
Kommunfullmäktige 14

09.00

Kommunstyrelsen 21 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 7, 13
Informationsmöte: 7, 13

10.00
13.30

Kommunstyrelsens personalutskott 12 08.30
Arbete och välfärdsnämnden 21 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 13 Heldag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 27 08.30
Byggnadsnämnden 27 13.00
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen 21 08.30
Kultur- och fritidsnämnden 1 Heldag 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 29 13.30
Omsorgsnämnden 21 13.00
Räddningsnämnden 14 11.30
Tekniska nämnden 21 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 7 13.30
Överförmyndarnämnden 15 13.00

 

Juli månads möten
Nämnd                                           Datum                  Tid
Kommunfullmäktige --- ---
Kommunstyrelsen --- ---
Kommunstyrelsens arbetsutskott --- ---
Kommunstyrelsens personalutskott --- ---
Arbete och välfärdsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott --- ---
Byggnadsnämnden --- ---
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen --- ---
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden --- ---
Räddningsnämnden --- ---
Tekniska nämnden --- ---
Valnämnden --- ---
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd --- ---
Överförmyndarnämnden 13 13.00

 

Augusti månads möten
Nämnd Datum                               Tid     
Kommunfullmäktige --- ---
Kommunstyrelsen 30 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöte: 23
Informationsmöte: 23
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott --- ---
Arbete och välfärdsnämnden 31 13.00
Barn- och utbildningsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 29 08.30
Byggnadsnämnden 29 13.00
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen 16 08.30
Kultur- och fritidsnämnden ---  --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden --- ---
Räddningsnämnden --- ---
Tekniska nämnden 31 13.00
Valnämnden ---  --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---
Överförmyndarnämnden 17 13.00

 

September månads möten
Nämnd Datum                                Tid      
Kommunfullmäktige 12 13.00
Kommunstyrelsen 27 09.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 13, 20
Informationsmöte: 6
Informationsmöte: 20

10.00
10.00
13.30

Kommunstyrelsens personalutskott 18 08.30
Arbete och välfärdsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämnden 5 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 26 08.30
Byggnadsnämnden 26 13.00
Gemensamma nämnden 28 14.30
Kommunrevisionen 6 08.30
Kultur- och fritidsnämnden 14 Heldag 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 7 13.30
Omsorgsnämnden 6 13.00
Räddningsnämnden 13 11.30
Tekniska nämnden 28 13.00
Valnämnden 5 13:00
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---
Överförmyndarnämnden 14 13.00

 

Oktober månads möten
Nämnd Datum                                  Tid
Kommunfullmäktige 10 13.00
Kommunstyrelsen 25 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsmöten: 11, 18
Informationsmöte: 4
Informationsmöte: 18
10.00
10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 16 08.30
Arbete och välfärdsnämnden 3, 26 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 3 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 31 08.30
Byggnadsnämnden 24 13.00
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen 4 08.30
Kultur- och fritidsnämnden 19 13.00 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 12 13.30
Omsorgsnämnden 11 13.00
Räddningsnämnden 11 11.30
Tekniska nämnden 26 Heldag
Valnämnden 3 13:00
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 4 13.30
Överförmyndarnämnden 12 13.00

 

November månads möten
Nämnd                                                  Datum                                        Tid
Kommunfullmäktige                                   14 13.00
Kommunstyrelsen 22 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 8, 15
Informationsmöte: 1, 29
Informationsmöte: 15

10.00
10.00
13.30

Kommunstyrelsens personalutskott 13 08.30
Arbete och välfärdsnämnden 23 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 7 14.00
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 28 08.30
Byggnadsnämnden 21 13.00
Gemensamma nämnden 23 14.30
Kommunrevisionen 1 08.30
Kultur- och fritidsnämnden ---  --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 9 13.30
Omsorgsnämnden 8 13.00
Räddningsnämnden 8 11.30
Tekniska nämnden 23 13.00
Valnämnden 7 13.00
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- ---
Överförmyndarnämnden 16 13.00

 

December månads möten
Nämnd Datum                                  Tid       
Kommunfullmäktige 12  13.00
Kommunstyrelsen 20 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 6, 13
Informationsmöte: 13

10.00
13.30
Kommunstyrelsens personalutskott 11 08.30
Arbete och välfärdsnämnden 19 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 5 Heldag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 12 08.30
Byggnadsnämnden 19 Heldag
Gemensamma nämnden --- ---
Kommunrevisionen 6 08.30
Kultur- och fritidsnämnden 7 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 14 Heldag
Omsorgsnämnden 13 13.00
Räddningsnämnden 6 11.30
Tekniska nämnden 14 13.00
Valnämnden 5 13.00
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 6 13.30
Överförmyndarnämnden 13 13.00

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.