Meddela kontaktuppgifter

För att dina kontaktuppgifter som förtroendevald ska hållas aktuella behöver du skicka in dina uppgifter till oss. Använd e-tjänsten för att skicka in dina korrekta uppgifter.

Som förtroendevald i Kristianstads kommun blir du presenterad på sidan Sök politiker. Där kan medborgare hitta kontaktuppgifter till dig, se vilket parti du tillhör och vilka uppdrag du har.

Vi publicerar alltid ditt för- och efternamn samt bostadsort. För att medborgare ska kunna kontakta dig behöver vi publicera ditt telefonnummer och/eller e-postadress. För att uppgifterna ska hållas aktuella behöver du som förtroendevald skicka in dina uppgifter till oss. Dina uppgifter behöver vi också för att kunna betala ut ersättning och för att vi ska kunna nå dig med information.

Logga in på e-tjänsten för att skicka in dina uppgifter till oss. I samband med detta ger du ditt samtycke till vilka uppgifter vi får publicera. Samtycket gäller tillsvidare och du kan när som helst välja att ta tillbaka ditt samtycke. När ditt uppdrag avslutas tar vi bort dina uppgifter från webbplatsen. Vi sparar kontaktuppgifter från de senaste två mandatperioderna, därefter gallras uppgifterna.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.