Dialogmöten

På våra dialogmöten (tidigare byastämmor) kan alla som bor runt om i kommunen träffa ledande politiker. Hösten 2021 är det återigen dags för nya dialogmöten. Datum för dessa presenteras efter sommaren.

Så fungerar dialogmöten

Dialogmötena är en form av öppet hus under två och en halv timme och du kommer när det passar dig. Du träffar ledande politiker både från majoriteten och oppositionen. Det finns även tjänstemän  på plats.

Flera grannbyar har gemensamma möten. Dialogmöten arrangeras varannat år.

Sammanställning efter mötet

Efter mötet görs en sammanställning av de tankar och synpunkter som kommit upp. Sammanställningen publiceras efter mötet.

Tidigare byastämmor

Anteckningar från äldre stämmor kan du begära ut från kommunarkivet.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.