Politik och demokrati

I ett demokratiskt samhälle behövs engagerade och delaktiga medborgare. Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna. Politikerna fattar beslut om frågor som påverkar ditt vardagsliv. Exempelvis hur samhället ska utvecklas och hur skolor, omsorg, dricksvatten och gator ska skötas.

Kommunfullmäktiges möten är öppna för alla.
Kommunfullmäktiges möten är öppna för alla.

Ett viktigt uttryck för att vi i Sverige lever i en demokrati är de allmänna valen till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige som hålls vart fjärde år. I september 2018 var det senast val till kommunfullmäktige. Nästa val hålls i september 2022. 

Påverka

Du kan påverka den kommunala verksamheten genom att välja politiker som ska styra kommunen. Även mellan valen kan du påverka på olika sätt.

Du som bor i Kristianstads kommun kan på många olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad kommunfullmäktige och alla nämnder bestämmer. Du kan kontakta en politiker och du kan också påverka genom att lämna olika synpunkter och förslag. Översiktsplaner och detaljplaner kan du lämna synpunkter på under samrådsprocessen.

Så styrs Kristianstads kommun

Mandatperioden 2018-2022 styrs Kristianstads kommun av en koalition mellan de fyra allianspartierna Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 

Common questions

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.