SH23369

Publish date 1442-12-10
Expire date 1443-03-14

Dnr TN 2021/1698

Nedan angivet fordon står olovligt uppställd på Kristianstads Automobil, Östra Blekingevägen 7 Kristianstads Kommun.

Om fordonet inte hämtas från ovan nämnda adress senast 2021-10-20, kommer fordonet flyttas till kommunens uppställningsplats och skrotas direkt med stöd av Lag.
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Äganderätten kommer att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF.
Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. Fordonet kommer att skrotas.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

DK:SH23369

Volvo Personbil

Kristianstads Automobil, Östra Blekingevägen7, Kristianstads kommun

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.