Överklaga beslut, rättssäkerhet

Kommunens beslut måste vara förenliga med lag. Du har möjlighet att kontrollera att så verkligen är fallet. Det kan du göra genom att överklaga våra beslut och låta en domstol pröva dem.

En viktig del i rättssäkerheten är att du har rätt till insyn i kommunens verksamhet. Det betyder att du har rätt att ta del av de handlingar och då även de beslut som fattas i kommunen som är offentliga handlingar, med undantag för de uppgifter som omfattas av sekretess.

Alla beslut tillkännages på kommunens anslagstavla.

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det.

Alla som är folkbokförda, äger fast egendom eller betalar kommunalskatt i Kristianstads kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövade vid förvaltningsrätten, oavsett om de berörs personligen av beslutet eller ej.

Ibland gäller ett beslut en enskild person och då är det den som berörs av beslutet som har rätt att överklaga. Då har personen som är berörd fått beslutet till sig personligen. Av beslutet framgår hur man överklagar.


 [MP1]Flyttade upp detta stycket först.

 [MP2]Flyttade även upp denna mening.

Common questions

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar

  • Jag söker en handling?

   Handlingar som har skickats in till kommunen, till exempel ett brev, eller en handling som kommunen har tagit fram är oftast offentliga. Då kan du söka efter dem i vårt diarium, det vill säga förteckningen över handlingar som registreras som upprättade, inkomna eller avsända i kommunen.

   Diariet

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.