Skriv till oss

Vänd dig till oss med frågor som rör kommunen. Akuta ärenden ringer du på 044-13 50 00. Akuta fel utanför kontorstid anmäls till Larmcentralen på telefon 044-200 400. Orosanmälan utanför kontorstid anmäls till sociala jouren på telefon 044-775 78 78.

Common questions

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.