Felanmälan

Upptäcker du fel på gator, gatubelysning, parkeringsautomater, vatten, avlopp, parker eller lekplatser kan du anmäla dem här. Bifoga gärna bild för snabbare hantering. Är ärendet akut, ring oss på 044–13 50 00. Akuta fel utanför kontorstid anmäls till Trygghetscentralen på 044–200 400.

Common questions

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.