Demografisk och geografisk mittpunkt

Denna analys berör demografisk och geografisk mittpunkt i Kristianstads kommun.

Definition av data och metod

Demografisk mittpunkt

Data som används vid analysen för att beräkna den demografiska mittpunkten är registerbaserad statistik från Skatteverket över befolkningsdata i Kristianstads kommun samt koordinater från kommunens adressregister. Datan är en ögonblicksbild från 2016-08-31. Datan har delats in ålderskategorier där sedan medelvärdet för koordinaterna har beräknats.

Geografisk mittpunkt

För att beräkna den geografiska mittpunkten har ett rutnät, där varje ruta är 500x500 meter, över landytan för Kristianstads kommun använts. Koordinaterna för rutornas mittpunkt har beräknats och därefter medelvärdet för mittpunktens koordinater.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.