Inpendling till basorter

Denna analys berör inpendling till basorter i Kristianstads kommun.

Definition av data och metod

Data som används vid analysen är registerbaserad statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) över förvärvsarbetande invånare, 20-64 år.

Informationen, från en ögonblicksbild  2011-12-31, har i Skåne län knutits till ett rutnät där varje ruta är 1x1km. Över övriga Sverige presenteras informationen i punktform för varje kommun.

Kartorna visar var den förvärvsarbetande befolkningen i Skåne och Sverige, som har sin arbetsplats i Kristianstad respektive Degeberga tätort, är folkbokförd. Rutorna i kartorna representerar förvärvsarbetande.

Tätortsavgränsningen är tagen ur SCB:s tätortsdefinition.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.