Pendlingsmönster för basorter

Denna analys berör pendlingsmönster för basorter i Kristianstads kommun.

Definition av data och metod

Data som används vid analysen är registerbaserad statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) över förvärvsarbetande invånare, 20-64 år, i Kristianstads kommuns basorter.

Informationen, från en ögonblicksbild  2011-12-31, har i Skåne län knutits till ett rutnät där varje ruta är 1x1km. Över övriga Sverige presenteras informationen i punktform för varje kommun.

Kartorna visar var förvärvsarbetande invånare från Kristianstad och Degeberga tätorter arbetar. Rutorna i kartorna representerar arbetsplatser.

Tätortsavgränsningen är tagen ur SCB:s tätortsdefinition.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.