Befolkning och befolkningstäthet

Denna analys berör befolkning och befolkningstäthet i Kristianstads kommun.

Definition av data och metod

Data som används vid analysen är registerbaserad statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) över befolkningen i Kristianstads kommun och angränsande kommuner. I analysen saknas data för angränsande län vilket påverkar resultatet i den nordöstra delen mot Blekinge.

Informationen, som är en ögonblicksbild för 2011-12-31, har knutits till ett rutnät där varje ruta är 500x500 meter och presenteras i karta. Genom att för varje ruta se hur många personer som finns inom en 5 km radie kan vi även beskriva befolkningstätheten för olika åldersgrupper.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.