Kartbank

Här hittar du analysblad och kartor som är tillgängliga för nedladdning. Kartmaterialet är tillgängligt för alla att använda. Antalet kartor blir kontinuerligt fler i samband med att nya rapporter och planeringsunderlag tas fram för Blickfång Kristianstad.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.