Omsorgens förvaltningsledning

Vi har verksamheter över hela kommunen, men de centrala stödfunktionerna, Staben hittar du på Östra kommunhuset (före detta Skånehuset)

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.