Meny

Uppföljningsmodell

Uppföljningsmodellen ska ge en tydlig och gemensam bild om vad som ska redovisas och följas upp på förvaltningen, vilket leder till ett systematiskt kvalitetsarbete.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.