Meny

Uppföljningsmodell

Uppföljningsmodellen ska ge en tydlig och gemensam bild om vad som ska redovisas och följas upp på förvaltningen, vilket leder till ett systematiskt kvalitetsarbete.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.