Meny

Systematiskt förbättringsarbete

Att arbeta systematiskt med förbättringsarbete är nödvändigt för att uppnå önskad kvalitet i vård och omsorg. Det innebär ett ständigt lärande och ett strukturerat arbetssätt med riskanalyser, egenkontroller, avvikelser, synpunkter och klagomål. På denna sida hittar du rutiner för detta.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.