Meny

Personalens medverkan i kvalitetsarbetet

Omsorgsnämnden säkerställer genom kvalitetsledningssystemet att medarbetarna har den kompetens och de färdigheter som verksamheten kräver.

Personalen ska arbeta enligt de processer och rutiner som beskrivs i handböckerna. Det innebär att det gemensamma arbete utifrån processer och rutiner kan följas upp, utvärderas och vid behov förändras.

Personalens medverkan säkerställs bla via APT, verkställighetsmöte, utbildningar och andra kompetenshöjande åtgärder.

Avvikelserapporteringen via avvikelsesystem för lex Sarah och lex Maria samt synpunkter och klagomål är ett annat exempel på personalens medverkan.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.