Meny

Utflyttningsrutiner extern utförare

Utflyttning från vård- och omsorgsboende, extern utförare

  • Enhetschef meddelar boendeprioriterare samma dag/snarast att ledig lägenhet uppstått, via mail samt avslutar kunden i verksamhetssystemet. Samt skicka meddelande till biståndshandläggare att beslutet skall avslutas.

Sommarlustvägen, Amalia och Christiansro skickar till Pernilla Nylander

Lindåsa och Axeltorp skicka till Kristina Olsson

  • När uppdraget upphör skall dokumentation avseende insatser enligt Sol överlämnas till Myndighetsenheten. Överlämnandet skall ske inom 7 dagar efter det att uppdraget upphört.
  • Enhetschef meddelar ansvarig arbetsterapeut och sjukgymnast om utflyttning och orsak.
  • Med hänsyn till en efterfrågan som finns till vård- och omsorgsboende ser vi det som önskvärt att utflyttning och slutstädning av lägenheten kan ske så snabbt som möjligt - Senast inom 10 dagar sedan boendet upphört. Använd checklista för slutstädning.
  • Vid byte till annan utförare som privat aktör eller annan kommun se rutin i Hälso- och sjukvårdshandboken  "Rutin för överföring av patient / kundinformation" och Myndighetshandbok "Rutin för utflytt eller byte av leverantör inom hälso- och sjukvård".

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.