Meny

Inhämta fakta arbetsterapeut/fysioterapeut

Rutin för arbetsterapeut/fysioterapeut när en ny patient flyttar in på ett vård- och omsorgsboende.

Enhetschefen på det aktuella vård- och omsorgsboendet lägger ett ärende till Rehabenheten via E-tjänstportalen på Insidan gällande ny kund samt planerat inflyttningsdatum.

Den mottagande arbetsterapeuten/fysioterapeuten har det yttersta ansvaret för att;

  • Erhålla tillräcklig information gällande patientens hälso- och sjukvårds insatser och behov.
  • Rapportera viktig information vidare till berörd omvårdnadspersonal.
  • Inhämta samtycke från patienten enligt frastexterna i Procapita.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.