Inhämta fakta kontaktman

Rutin för kontaktman inhämta fakta inför ny kund flyttar in på vård och omsorgsboende.

Enhetschefen på det aktuella vård- och omsorgsboendet skriver ut biståndshandläggarens beställning med uppdraget till kontaktman/omvårdnadspersonal när ny kund tackat ja till anvisat boende, samt meddelar planerat inflyttningsdatum.

Kontaktman/omvårdnadspersonal har ansvar för att;

 • Läsa igenom biståndshandläggarens beställning/uppdrag som innehåller en samlad bedömning om kundens behov och resurser samt målsättning med insatserna.
 • Kontakta kontaktman/omvårdnadspersonal från tidigare ordinärt boende, vård-och omsorgsboende eller korttid för överföring av information kring kundens behov och resurser. Samtycke från kund ska finnas och vara inhämtat innan informationen överförs.
 • Vid inflyttningen sker besök hos kund för att välkomna, delge och inhämta information om bl.a. kost, förflyttning, larm, riskbedömning samt förväntningar och önskemål.
 • Information/överrapportering om kundens hälso- och sjukvårdsbehov sker av legitimerad personal.
 • Informera om Levnadsberättelsedokumentet (syftet med en Levnadsberättelse) och fråga anhöriga/ närstående om de kan/ vill vara behjälpliga för de kunder som inte själva kan men vill berätta om sig själva

 

 

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.