Meny

Arkivering

Information om arkivering av sekretess skyddade personuppgifter.

Vid arkivering ska handling rörande person som omfattas av skyddade personuppgifter läggas i förslutet kuvert där det framgår att personen har skyddad identitet oavsett vilken form av skydd som den enskilde har. Dokument som inte arkiveras ska makuleras och läggas i sekretess kärl.

  • Vid avslut av ärende arkiveras handlingarna enligt gällande dokumenthanteringsplan.
  • Har skyddad folkbokföring funnits kvar fram till avslut ska handlingarna förvaras åtskilda från andra arkiverade handlingar. Kontakt tas med respektive registrator inom förvaltningen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.