Meny

Dokumentationsombud

Att vara dokumentationsombud innebär att ha kunskaper i social dokumentation utifrån SOSFS 2014:5 samt att ha kunskaper i IBIC-modellen med tillhörande dokumentation utifrån ICF för att på så sätt vara bärare av social dokumentation på enheten tillsammans med enhetschef.

Som Dokumentationsombud ansvar du för att:

- hålla ämnet social dokumentation och arbetsmodellen IBIC aktuellt på arbetsplatsen (i samarbete med enhetschefen).

- vara ett stöd till kollegorna i frågor som rör social dokumentation.

- hålla dig uppdaterad i rutinerna som finns för social dokumentation i förvaltningen.

- delta i förvaltningsövergripande möten, nätverksträffar/utbildningar/ fortbildningar  som förvaltningen erbjuder/ bjuder in till gällande social dokumentation och IBIC.

- ha kunskap om och hålla dig uppdaterad i Socialstyrelsens arbetsmodell IBIC med tillhörande dokumentation utifrån ICF.

 -vara ett stöd till kontaktmannen vid planering, genomförande och uppföljning av kunders  insatser och mål enligt IBIC-modellen.

 

 

 

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.