Meny

Arbetsrättsliga åtgärder

Om händelsen även medför arbetsrättsliga åtgärder.

Även om syftet med lex Sarah inte är att utse någon syndabock kan det ändå bli så att en arbetsrättslig process parallellt med en lex Sarah-utredning kan vara nödvändig. I dessa fall tar chef kontakt med förvaltningens HR-specialister.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.