Meny

Kartläggning av välfungerande aktiviteter

Syftet är att identifiera välfungerande aktiviteter för att kunna erbjuda dem oftare, dra nytta av kunskapen vid planering av nya aktiviteter eller förändra aktiviteter som inte fungerar.

Genom att kartlägga välfungerande aktiviteter kan gemensamma nämnare hittas t ex vem som tar initiativ, tidpunkt på dagen, vilka aktiviteter, om de utförs ensamma eller i grupp etc.

Kartläggningen kan göras under en begränsad tid eller fortlöpande i bifogad mall.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.