Meny

Beteenderegistrering

Beteenderegistreringen ger en snabb och tydlig överblick över variationer i humör och beteende över tid och kan vara ett underlag vid kartläggning och analys av utmanande beteende. Beteenderegistrering och analys görs tillsammans med legitimerad personal.

Information beteenderegistrering

Börja med att bestäm vem som är ansvarig för analys och utvärdering och vilka i teamet som ska vara delaktiga. Det är viktigt att arbetsgruppen är överens om vad som ska registreras och att det finns en samsyn kring hur olika beteenden ska beskrivas.

Beteenderegistreringen kan antingen dokumenteras som en LSS-insats eller en HSL-insats beroende på syftet. Bestäm vilket och vem som är ansvarig för dokumentation i Procapita.

Hur ska den göras?

Varje ruta motsvarar en timma, varje kolumn ett dygn och varje pappersark en halv månad.

Registreringen görs med olika färger t ex grönt, orange, rött och blått (helst inte fler än 4 – 5). Färgerna betecknar skiftningar i humör och beteende. Det måste alltid finnas en färg som betecknar att personen mår bra och fungerar OK. I de flesta fall har man valt grönt för OK/bra humör, orange för upprörd/stressad/orolig och rött för utbrott/utmanande beteende samt blått för sömn. Olika beteende kopplat till olika humör ska finnas nedskrivna t ex:
orange – orolig: vandrar, klappar i händerna och gnisslar tänderna
röd – utbrott: drar sig i håret, bankar i väggen, skriker

Förslag på andra markeringar som kan vara av vikt:
Behovsmedicin - beteckna tidpunkten med X.
Måltid - M
Skött magen - O

I varje ruta markeras med en lodrät linje hur personen har mått/fungerat under den timmen. Timmen kan vid behov delas upp.

Vem ska registrera?

Den som arbetar med eller är tillsammans med personen t ex boendepersonal, personal på daglig verksamhet, anhöriga.

När ska registreringen göras?

Varje dag – försök alltid registrera hela dygnet. Beteenderegistreringen kan följa personen både i boendet och på daglig verksamhet.

Hur länge ska man registrera?

Minst en månad men det finns ingen bortre gräns. Det är behoven som avgör.

Vem ska använda registreringen och till vad?

Beteenderegistreringen kan användas för kartläggning och analys av utmanande beteende. Över tid kan man utläsa om ändringar i t ex bemötande, boendesituation, medicin mm har haft effekt. Registreringen bör tas med vid t ex läkarbesök eftersom läkaren kan ha stor nytta av att se hur personen har mått och fungerat över tid.

För att få ett bättre underlag för analys av utmanande beteende bör Beteenderegistreringen kompletteras med "Kartläggning av utmanande beteende". 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.