Meny

Stresstermometer

Stresstermometern är en handlingsplan som ger stöd för att jobba förebyggande och minimera risken för utmanande beteende samt stöd i att hantera det utmanande beteendet.

Ansvar

Kontaktman tillsammans med teamet


Hur

I stresstermometern beskrivs tecken, vad kund kan göra och vad personal kan göra vid kundens olika känsloläge. Det är särskilt viktigt att uppmärksamma tidiga tecken på förändrat känsloläge för att med rätt stöd, om möjligt, återfå normaltillstånd igen.

Tecken: signaler/tecken på kundens olika känslolägen, vad kund gör, vad som händer

Kund kan göra: kundens egna problemlösningsstrategier och/eller vilka krav, aktiviteter och miljöer kund klarar.

Personal kan göra: personalens metoder och stöd, avledning, anpassningar av aktiviteter, miljö, kommunikation, hjälpmedel.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.